Advocatenkantoor CrossLink Legal

In een creatieve onderneming zijn IE-rechten op uw creaties de spil van de zakelijke activiteiten. CrossLink Legal is uw sparringpartner voor alle IE-kwesties. CrossLink Legal wil weten wat u als ondernemer wakker houdt, waar u kansen ziet in de markt en wat u met uw creaties wilt bereiken, zowel op de korte als op de lange termijn. Met deze wetenschap kan CrossLink Legal u bijstaan bij het uitzetten van een IE-stategie of begeleiden van projecten waarbij IE-rechten centraal staan. Zo kunnen potentiële risico’s tijdig in kaart worden gebracht, of kunnen oplossingen worden bedacht waardoor uw onderneming haar potentieel kan verwezenlijken.

Wat doen we?

Over CrossLink Legal

CrossLink Legal is een advocatenkantoor dat zich specialiseert in het intellectuele eigendomsrecht (‘IE’) in brede zin met een focus op muziekrecht & entertainment. Denk daarbij niet alleen aan bescherming of handhaving van uw rechten maar denk ook aan commerciële contracten, transacties (o.a. licenties, overdracht), aan IE-strategie en project management, IE-rechten in fusies en overnames. Wij staan u op verschillende manieren bij en adviseren, onderhandelen en stellen contracten op.

CrossLink Legal procedeert over intellectuele eigendomsgeschillen. Soms is de confrontatie aangaan met een wederpartij onvermijdelijk. Indien een schikking buiten bereik is, dan is de gang naar de rechter de aangewezen manier op uw recht te halen. Procederen levert voor cliënten vaak veel stress op, los van het juridische geschil. Daarom coacht CrossLink Legal u als het ware door de procedure heen.

Waarom doen we het?

Onze missie

CrossLink Legal heeft als missie het verschaffen aan haar cliënten van een voorsprong in de markt door de waarde van intellectuele eigendomsrechten te maximaliseren. Dankzij specialistisch advies op het gebied van bescherming, handhaving, registratie, onderhoud of exploitatie van uw intellectuele eigendomsrechten kan groei in de onderneming worden verwezenlijkt.

In een hyper competitieve markt moet u als ondernemer constant bij de pinken zijn en uw intellectuele eigendomsrechten niet uit het oog verliezen. CrossLink Legal ont-zorgt u als ondernemer.

Voor wie?

Onze cliënten

Bent u creatief ondernemer en zit u met vragen over de bescherming, exploitatie of handhaving van uw rechten of vragen over contracten?

CrossLink Legal richt zich onder meer op creatieve ondernemers (in de muziekbranche, kunstwereld, modewereld, (grafisch) designer, fotografen, gamesontwikkelaars, schrijvers, chefs/restaurateurs/horeca), tech bedrijven en op media/entertainment bedrijven. De creatieve industrie opereert steeds meer op het snijvlak met de tech-wereld. Verschillende branches hebben verschillende behoeftes als het op bescherming en exploitatie van hun creaties aankomt.

CrossLink Legal gelooft in een lange termijn relatie met onze cliënten. Cliënten kunnen daarom ook tussendoor met kleinere vragen terecht, niet alleen als er een zaak loopt.

Waarmee kan CrossLink Legal u helpen?

Muziek- en Entertainment recht

Wij begeleiden o.m. musici, DJ’s, songwriters, vocalisten, acteurs/danser, festivals inzake bescherming en exploitatie van hun creatieve activiteiten

Intellectuele Eigendomsrecht

Wij behandelen zaken op het gebied van o.m. auteurs- en naburige rechten, merken, reclame, handelsnamen

Commeriële contracten

Onderhandelen en opstellen van contracten waaronder licenties, sponsorcontracten, endorsements, overdrachten

Plagiaat & Sampling

In samenwerking met Anthony Fiumara (componist/musicoloog) staan wij u bij in muziekinbreukkwesties

Full service

CrossLink Legal en Nineyards Law werken samen. Zo bieden wij dienstverlening aan op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht, notariaat.

Nieuws | Publicaties | Evenementen
Contact us

Request a free meeting to discuss your legal needs or have your contracts scanned