Creative Industry 101

Glossary

Cliënten geven vaak aan dat juridische begrippen onduidelijk zijn. De creatieve industrie wordt veel terminologie gebruikt die verwijst naar juridische begrippen. Denk bijvoorbeeld aan contracten, onderhandelingen, creatieve activiteiten. Omdat juridische begrippen niet altijd even helder zijn, krijgen deze in de volksmond vaak een alternatieve benaming. Dat zorgt ervoor dat er verwarring ontstaat over de betekenis van die terminologie. Een goed begrip van die termen is noodzakelijk om te begrijpen waar je activiteiten in deze industrie over gaan. Daarom bestaat de onderstaande woordenlijst die de meest voorkomende begrippen in een aantal branches zal uitleggen.

Deze woordenlijst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder toestemming worden gebruikt.

De muziekindustrie - veel voorkomende auteursrechtelijke termen

FAQ

Wat is een sommatiebrief?

Een sommatiebrief is  – wat ik noem – een ‘brulbrief‘. Dat is de eerste stap in het escaleren van een geschil waarin vriendelijke gesprekken tussen partijen niet tot een gewenste oplossingen hebben geleid of de wederpartij niet wil meewerken aan het oplossen van een geschil. In de sommatiebrief wordt geëist binnen een termijn bepaalde handelingen te verrichten of juist niet te doen. Geeft de wederpartij er geen gehoor aan, dan kan de eiser de kwestie verder escaleren door bijvoorbeeld een juridische procedure te starten.