Expertise

Intellectuele Eigendom

Intellectuele eigendomsrechten zijn voor ondernemers de motor van de onderneming. Het registreren, beschermen en handhaven van intellectuele eigendomsrechten op creaties is essentieel.

Crosslink Legal adviseert en procedeert voor cliënten die nationaal en internationaal ondernemen, op het gebied van:

 • auteursrecht
 • portretrecht
 • naburige rechten
 • collectief beheer
 • muziekrecht (songwriters, artiesten, sessiemuzikanten, engineers, producers, vocalisten, ghost producers, sampling en plagiaatkwesties etc.)
 • kunstrecht
 • mediarecht (vrije meningsuitingskwesties en onrechtmatige perspublicaties)
 • intellectuele eigendomsrecht transacties (overdracht,  licenties, verkoop,
 • merkenrecht and merkbescherming/ handelsnaamrecht/ Domein namen
 • modellenrecht
 • oneerlijke handelspraktijken/slaafse nabootsing
 • misleidende- en vergelijkende reclame
 • Know how/bedrijfsgeheimen

Entertainmentrecht

Entertainment recht beslaat onder meer:

 • Muziek
 • TV en Film
 • Multimedia en internet content creation
 • Boeken en andere literaire uitgaven
 • Theater en musicals
 • Fine arts, visual arts en design

Contracten

Crosslink legal stelt uw contracten op, onderhandelt, beoordeelt contracten en adviseert in brede zin zodat u de juiste contractpartijen vindt. Crosslink Legal kan u helpen met bijvoorbeeld onderstaande contracten:

 • Licentie overeenkomsten intellectuele eigendomsrechten
 • Overdrachtsaktes intellectuele eigendomsrechten
 • Opdrachtovereenkomsten
 • Muziekcontracten (publishing, artiestencontracten, labelovereenkomsten, synch deal, productie deal, ghost productie deal, vocalist deals, side agreements, featuring agreements, letters of direction, sessiemuzikanten, filmcomponisten, game/reclame audio,  songwriting overeenkomsten, contracten voor engineers en studio’s, boekingscontracten, managementcontracten)
 • sponsor/endorsement overeenkomsten
 • merchandising overeenkomst
 • kunst consignment en commission. agreements
 • samenwerkingsovereenkomsten
 • geheimhoudingsovereenkomsten/NDA’s
 • Algemene voorwaarden, privacy- en cookie policy, EULA

Handhaving

Soms is de confrontatie onvermijdelijk. In het geval van een conflict kan Crosslink Legal uw geschil behandelen:

 • opstellen van een sommatiebrief
 • voeren van schikkingsonderhandelingen
 • opstellen van vaststellingsovereenkomsten
 • voeren van een juridische procedure
 • leggen van beslagen
 • voeren van een procedure bij de vast commissie plagiaat Buma/Stemra