Het kantoor

Missie

CrossLink Legal heeft als missie het verschaffen aan haar cliënten van een voorsprong in de markt door de waarde van intellectuele eigendomsrechten te maximaliseren. Dankzij specialistisch advies op het gebied van bescherming, handhaving, registratie, onderhoud of exploitatie van uw intellectuele eigendomsrechten kan groei in de onderneming worden verwezenlijkt.

In een hyper competitieve markt moet u als ondernemer constant bij de pinken zijn en uw intellectuele eigendomsrechten niet uit het oog verliezen. CrossLink Legal ont-zorgt u als ondernemer.

Over CrossLink Legal

In een creatieve onderneming zijn IE-rechten op uw creaties de spil van de zakelijke activiteiten. CrossLink Legal is uw sparringpartner voor alle IE-kwesties. CrossLink Legal wil weten wat u als ondernemer wakker houdt,waar u kansen ziet in de markt en wat u met uw creaties wilt bereiken, zowel op de korte als op de lange termijn. Met deze wetenschap kan CrossLink Legal u bijstaan bij het uitzetten van een IE-stategie of begeleiden van projecten waarbij IE-rechten centraal staan. Zo kunnen potentiële risico’s tijdig in kaart worden gebracht, of kunnen oplossingen worden bedacht waardoor uw onderneming haar potentieel kan verwezenlijken.

Wat doe ik?

Bindu is gespecialiseerd in het intellectuele eigendomsrecht (‘IE’) in brede zin met een focus op muziekrecht & entertainment. Denk daarbij niet alleen aan bescherming of handhaving van uw rechten maar denk ook aan commerciële contracten, transacties (o.a. licenties, overdracht), aan IE-strategie en project management, IE-rechten in fusies en overnames. Wij staan u op verschillende manieren bij en adviseren, onderhandelen en stellen contracten op.

CrossLink Legal procedeert over intellectuele eigendomsgeschillen. Soms is de confrontatie aangaan met een wederpartij onvermijdelijk. Indien een schikking buiten bereik is, dan is de gang naar de rechter de aangewezen manier op uw recht te halen. Procederen levert voor cliënten vaak veel stress op, los van het juridische geschil. Daarom coacht CrossLink Legal u als het ware door de procedure heen.

Voor wie?

Bent u creatief ondernemer en zit u met vragen over de bescherming, exploitatie of handhaving van uw rechten of vragen over contracten?

CrossLink Legal richt zich onder meer op creatieve ondernemers (in de muziekbranche, kunstwereld, modewereld, (grafisch) designer, fotografen, gamesontwikkelaars, schrijvers, chefs/restaurateurs/horeca), tech bedrijven en op media/entertainment bedrijven. De creatieve industrie opereert steeds meer op het snijvlak met de tech-wereld. Verschillende branches hebben verschillende behoeftes als het op bescherming en exploitatie van hun creaties aankomt.

CrossLink Legal gelooft in een lange termijn relatie met onze cliënten. Cliënten kunnen daarom ook tussendoor met kleinere vragen terecht, niet alleen als er een zaak loopt.

Partners

Anthony Fiumara is componist en musicoloog. In muziekinbreukzaken bundelen CrossLink Legal en Anthony Fiumara hun expertise.